www.leventdesforets.com
มาทำความรู้จักกับธรรมชาติและพื้นป่าให้มากกว่าเดิม
About

เกี่ยวกับความสำคัญของธรรมชาติป่าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์เป็นอย่างมาก ปัจจุบันมนุษย์ได้ทำลายธรรมชาติและป่าไปมาก จึงทำให้เกิดผลกระทบถึงปัญหาของโลก เช่น โลกร้อนและสภาวะเรือนกระจก อีกสาเหตุหนึ่งก็มาจากการปล่อยควันเสียจาก รถ โรงงานอุสาหกรรมที่มีส่วนทำให้บรรยากาศของโลกเราแย่ลง เราจึงควรหันกับมาให้ความสำคัญกับธรรมชาติป่าให้มาก เพื่อให้เรามีโลกที่น่าอยู่สือต่อไปคนรุ่นหลัง

Meet the Team
Showcase the great people behind your company.

Sally Brown

CEO and Chair Woman

John Smith

CFO and Mascot

Emma Kline

Vice President

Tom Baggins

Project Manager
Latest Articles
Get up to date with the latest news from our newsroom.
ธรรมชาติป่า

ป่าธรรมชาติ

May. 31, 2017 by

ป่าธรรมชาติบางคนอาจจะไม่เคยใส่ใจ แต่จะมีใครรู้บางรึป่าวว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดลองคิดดูว่าถ้ามีแต่ คนที่คิดแต่จะทำรายธรรมาติด้วยการตัดไม้ทำรายป่า แล้วไม่มีคนที่ค่อยอนุรักษ์เราจะอยู่บนโรคนี้ได้นานแค่ไหนกัน อากาศที่เราเอาไว้หายใจอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากป่าธรรมชาติที่สร้างออกซิเจนมาให้พวกเรานั้นได้หายใจกันอยู่ทุกวันนี้ ด้วยเหตุผลนี้เราจึงจะไม่ควรที่จะช่วยกันสร้างพื้นป่าที่น่าอยู่ให้กับโลกนี้หลอกหรือ ป่าธรรมาชาติอนุรักษ์ง่ายๆ คิดง่ายๆว่าถ้ามีคนหนึ่งคนปลูกต้นไม้เพียงแค่ 1 ต้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปจริงไหมแล้วคนทั่วโลกมีประชากรต้องกี่ล้านคน เพียงเท่านี้เราก็จะได้ต้นไม้เพิ่มเป็นล้านๆต้น มีอีกหลายทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ชอบปลูกต้นไม้ก็สามารถที่จะช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยการลดปล่อยมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ ทำได้โดยการใช่รถบนท้องถนนให้น้อยลงทางเดียวกันไปด้วยกัน ค่อยเช็คสภาพของเครื่องยนต์อยู่เสมอก็จะไม่เกิดควันดำที่สงผลต่อโลกเรา ไม่เพียงแค่เราควรให้ความสำคัญกับต้นไม้เท่านั้น เรื่องของดินก็มีส่วนสำคัญในการทำให้ต้นไม้ในธรรมชาติเจริญเติมโตได้เร็วขึ้นในเรื่องของสภาพอากาศเราก็ควรจะรู้ไว้ถ้าคิดจะเจาะลึกเรื่องดินสำหรับการปลูกต้นไม้ บางคนอาจอยากจะเอา ธรรมชาติไปไว้ที่บ้านด้วยการปลูกต้นไม้ที่บ้าน ก็ควรที่จะคิดคำนึกถึงต้นไม้ที่มีความเหมาะสมกับสภาพของบ้านของเราความถี่ของการรดน้ำว่าบ่อยแค่ไหนมีเวลาพอสำหรับการใส่ความเอาใจมากน้อยแต่ไหน ป่าธรรมาชาติเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวติของคนเราทุกคนเพราะอย่างนั้นก็ควรที่จะเอาใจใส่ป่าธรรมาชาติตอนนี้ก็ยังไม่สายไป หน้าที่ของมนุษย์ที่มีต่อป่าธรรมชาติคือการรักษาความสะอาดให้แก่โลกของเรา โดยการไม่ทิ้งขยะไม่ตัดไม่ทำลายป่าปลุกป่าทนแนบางเมื่อมีโอกาส หากเกินจิตใจที่รักในธรรมชาติก็จะทำให้เรามีความรู้สึกที่ปลูกฝั่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจนเป็นเรื่องปกติที่ทำอยู่เป็นประจำ


Scroll Up