ดอกไม้ กับ ธรรมชาติที่มีความสวยงามอยู่ในตัว

Flower-1

มนุษย์กับธรรมชาติที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน

Flower-2

บรรยากาศดอกไม้บนภูเข้า

Flower-3

มองมุมต่ำจะเห็นถึงความสวยงานของธรรมาชาติ

Flower-4

สีสันที่ดูตัดกันได้ดีในธรรมชาติ