ป่าในแถบยุโรป

ป่าในแถบยุโรปนี้จะมีดินที่อุดมสมบรูณมาก เหตุผลก็มากจากสภาพอากาศ ซึ่งจะทำให้ดินนั้นแบ่งออกเป็นหลายชนิด ยกตัวอย่าง ในประเทศรัสเชียประเป็นดินสีดำร่วนๆทำให้ต้นไม้เเจริญเติบโตดี

Scroll Up