ป่าในแถบเอเชีย

ป่าในแถบเอเชีย ก็จะมีป่าอยู่หลายเขต เช่น ป่าในเขตหนาว ป่าในเขตผสมอบอุ่น ป่าในโซนอบอุ่น ปาดงดิบศูนย์สูตร ป่าผสมแถบโดยร้อน และป่าแล้ง ซึ่งแน่นอนทั้งหมดจะมีสภาพดิน พื้นป่าที่แตกต่างกันไปตามอากาศ

Scroll Up