เมื่อฝนมาสัตว์กับธรรมชาติก็พึ่งพาอาศัยกัน

ใครว่าสัตว์ไม่กลัวฝน

frog-1

forg-2

forg3

Frog-6

snoi

grasshopper

snoi-2