natural therapy

เวลาเราเจ็บป่วยก็ต้องมองหาหมอ มองหาวิธีการรักษาตัวเองด้วยวิธีต่างๆ หลายคนอาจจะมองไปถึงแพทย์แผนปัจจุบัน บางคนก็รักษาแผนดั้งเดิม หรือ แพทย์ทางเลือกก็มีเหมือนกัน อีกหนึ่งวิธีการรักษามาแรงมากนั่นคือ วิธีธรรมชาติบำบัด มาดูกันว่าวิธีนี้คืออะไร เป็นแบบไหน มีข้อดีอย่างไร

ธรรมชาติบำบัดคืออะไร

การรักษา หรือ บำบัดแบบนี้ หมายถึง การนำเครื่องมือทางธรรมชาติมาช่วยให้ผู้ป่วยหายจากอาการเจ็บป่วย หรือ บรรเทาให้น้อยลง ธรรมชาติบำบัดมีหลากหลายวิธีตามความถนัด ตั้งแต่การใช้สมุนไพร การนวดแผนโบราณ การฝังเข็ม การดีท็อกซ์ โยคะ ชี่กง นั่งสมาธิ หรือ รับประทานอาหารธรรมชาติที่ปรุงแต่งรสน้อยที่สุดนี้ก็ใช่เหมือนกัน ในอนาคตอาจจะมีการรักษาธรรมชาติบำบัดวิธีใหม่ๆขึ้นมาอีกก็เป็นได้

ห่างไกลสารเคมี

จุดเด่นอย่างแรกที่ทำให้วิธีรักษาแบบธรรมชาติบำบัดมีความนิยมมากขึ้น เนื่องจากวิธีนี้ผู้ป่วยจะได้รับสารเคมีน้อยมาก นั่นทำให้ผู้ป่วยแทบจะไม่ได้รับผลข้างเคียงจากวิธีการรักษาแบบธรรมชาติบำบัดเลย เมื่อได้รับสารเคมีน้อยลง ร่างกายก็ไม่ต้องรับภาระหนักมากเกินไป ผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงวัยก็สามารถทนการรักษาแบบนี้ได้นานกว่า

หายช้าแบบค่อยเป็นค่อยไป

เวลาเราเจ็บป่วย ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็หวังจะต้องหายจากอาการบาดเจ็บเหล่านั้น แล้วต้องหายอย่างเร็วที่สุดด้วย แม้จะเร็วกว่าเดิมแค่ 1 วันก็ยังดี รักษาด้วยธรรมชาติบำบัดนั้นต้องบอกว่าบางวิธีจะหายช้ากว่าแพทย์แผนปัจจุบันมาก แต่การหายช้าก็มีข้อดีเหมือนกัน นั่นคือจะทำให้ผู้ป่วยค่อยๆฟื้นตัวไปพร้อมกับรักษาโรคด้วยกัน หากรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันหายป่วยเร็ว คนป่วยก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรจนอาจจะไปสร้างพฤติกรรมเสี่ยงจนป่วยซ้ำได้อีก

เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง

วิธีรักษาด้วยธรรมชาติบำบัดนั้น บางวิธีอาจจะต้องใช้เวลานาน เนื่องจากต้องรอให้ยาสมุนไพรออกฤทธิ์ บางวิธีรักษาจะต้องใช้การเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่กันไปด้วย เพื่อลดสารพิษเข้าสู่ร่างกายจะได้ทำให้ยารักษาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมนี่แหละจะทำให้ตัวเองแม้จะหายจากโรค ก็จะมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องไปเลย บางคนกินอาหารมัน ทอด จนป่วย แต่พอรักษาธรรมชาติบำบัด ก็เปลี่ยนพฤติกรรมการกินเสียใหม่ ของทอด ของมัน เลิกหมด เปลี่ยนมากินผักต้ม ปลานึ่ง เป็นหลักแทนรวมถึงออกกำลังกายหนักเบาตามความพร้อม จนสุขภาพแข็งแรงแบบไม่ต้องมองหายาอีกเลย

อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยธรรมชาติบำบัดนั้น ผู้ป่วยต้องทำการศึกษามาก่อนด้วยว่า หมอ หรือ กลุ่มแพทย์ทางเลือกที่จะเข้าไปปรึกษานั้นเค้ามีประวัติเป็นอย่างไร น่าเชื่อถือแค่ไหน หากมีใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขได้จะดีมาก ไม่งั้นจากรักษาจะกลายเป็นป่วยซ้ำลงไปอีกได้