จุดชมวิว

AURORA เป็นภาพที่หาได้ยากแล้วยังถ่ายยากอีกด้วย คือต้องบอกว่าเราจะถ่ายให้ภาพออกมาเหมือนของจริงที่ตาเราเห็นนั้นเป็นไปได้ยากมาก บอกเลยว่าความสวยงามที่ดูจากรูปสู้ความสวยงามจากตาเราไม่ได้เลย บวกกับบรรยากาศของต้นไม้ในหน้าหนาวแล้วต้องบอกเลยว่าช่างเป็นสีที่ตัดกันได้ดีจริงๆ สำหรับคนที่อยากไปเก็บภาพหล่านี้ก็ต้องไปประเทศแถวที่ใกล้กับขั้วโลกเหนือที่มีอากาศที่หนาวมาก เช่น Greenland, Iceland, Norway, Finland, Sweden, Russia, Canada, Alaska, Artic  หรือขั่วโลกใต้ เช่น Argentina,Antarctic เป็นต้น