Nature is important to humans

มนุษย์กับธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กัน แต่มนุษย์หลายคนกลับอยากจะหนีห่างจากธรรมชาติไปเข้าสู่วิถีของคนเมือง พอทิ้งห่างธรรมชาติมากเข้า ก็เลยหันมาทำลายธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง หลายคนหลงลืมไปว่าธรรมชาตินั้นสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร เพื่อกระตุ้นความสำคัญนั้นอีกครั้งเราจึงขอบอกเล่าเรื่องนี้อีกครั้ง

ธรรมชาติคือพื้นฐานของมนุษย์

มนุษย์เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความต้องการขั้นพื้นฐานที่เรียกว่าปัจจัย 4 อยู่ประกอบไปด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ทั้ง 4 อย่างนี้ล้วนมาจากธรรมชาติทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นอาหารเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ วัตถุดิบก็ต้องเอามาจากธรรมชาติ เครื่องนุ่มห่มก็ได้มาจากตัวไหมซึ่งก็มาจากธรรมชาติอีก ที่อยู่อาศัยแม้ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้ธรรมชาติโดยตรง(แต่วัตถุดิบแปรรูปเหล่านั้นก็มาจากธรรมชาติ) แต่อดีตเราก็สร้างบ้านจากไม้ก็ธรรมชาติ ยารักษาโรคเดิมทีวิถีชีวิตเราก็ใช้ยาจากสมุนไพรธรรมชาติ แม้จะเปลี่ยนเป็นยาสมัยใหม่แต่ก็แปรรูปมาจากธรรมชาติเหมือนกัน ดังนั้นจะบอกว่าธรรมชาติคือพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ก็ไม่ผิด

ธรรมชาติจะบำบัดมนุษย์

สมัยก่อนเมื่อเราป่วยธรรมชาติก็จะเป็นวิถีบำบัดให้กับเรา โดยเฉพาะสมุนไพร จนตอนนี้กลายเป็นยารักษาโรค นอกจากความเจ็บป่วยทางกาย ธรรมชาติก็สามารถบำบัดโรคทางจิตใจให้เรากับด้วยเหมือนกัน ลองนึกภาพหากเรารู้สึกผิดหวัง สิ้นหวัง เหนื่อยล้า การเดินเข้าไปหาธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูเขา น้ำตก ทะเล ทุ่งดอกไม้ จะช่วยเยียวยาอาการทางใจให้ลดลงได้อย่างน่าอัศจรรย์เช่นกัน ดังเพลงที่เค้าว่า ถ้าเธอเหนื่อยล้า จงเดินเข้าป่านั่นแหละ

ธรรมชาติจะช่วยเหลือมนุษย์

ธรรมชาติเองแม้มนุษย์จะทอดทิ้งไป แต่ธรรมชาติก็ยังคงทำหน้าที่ของมันด้วยการช่วยเหลือมนุษย์เช่นเคย ธรรมชาติเป็นผู้ที่คอยค้ำจุนความสมดุลย์ของธรรมชาติด้วยกันเองไม่ให้เข้าไปทำร้ายมนุษย์ แต่หากธรรมชาติถูกทำร้ายมากเกินไป ธรรมชาติก็จะแสดงความไม่สมดุลออกมาจนทำให้มนุษย์ได้รู้สึกถึงพลังของธรรมชาติ ยกตัวอย่างง่าย หากเราตัดไม้ทำลายป่ามากเกินไป จนทำให้ขาดแคลนป่าต้นน้ำ มนุษย์ก็จะได้รับผลเป็นน้ำป่าไหลหลากช่วงเวลาฝนตก(รวมถึงดินถล่ม โคลนถล่มทำลายบ้านเรือน) จนถึงช่วงเวลาแห้งแล้งจนน้ำขาดแคลนในฤดูแล้ง

ธรรมชาติกำหนดวิถีชีวิต

คนไทยเรา หรือ คนทั่วโลก วิถีชีวิตมักจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติกันทั้งนั้น โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมแบบบ้านเรา จะทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกอะไรก็ตาม ต้องอิงธรรมชาติด้วย เพื่อให้ผลผลิตนั้นผลิดอกออกผลงดงามตามต้องการ เราจะเห็นว่าพิธีกรรมบางอย่างทำขึ้นเพื่อบวงสรวงต่อธรรมชาติ สรุปได้ว่าธรรมชาติกำหนดวิถีชีวิตก็คงไม่ผิดนัก รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมช่วยกันรักษาธรรมชาติเสียตั้งแต่บัดนี้กันดีกว่า