ขนาดของต้นไม้สามารถบอกถึงอายุที่อยู่มาในธรรมาชาติได้ ต้นไม้ไม่ต้องให้คนมาดูแลก็สามารถเติมโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ และการที่จะได้ภาพถ่ายของต้นไม้ที่สวยๆได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของตอนนั้นด้วย คิดดูว่าสถานที่เดียวกันแต่สภาพอากาศต่างกันเท่ากับเราจะได้ภาพที่แต่งต่างกันหลายภาพ ซึ่งความน่าสนใจในการถ่ายภาพต้นไม้ก็อยู๋ตรงจุดนี้เหมือนกัน นอกจากต้นไม้ที่มีมากหลากหลายสายพันธ์แล้ว คนที่รักในการถ่ายภาพธรรมชาติไม่แปลกเลยที่หลงไหลในการถ่ายภาพ