March 21, 2023

Nature Photography

ความทรงจำเราสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานเท่านานด้วยภาพถ่ายที่เมื่อมองกลับมาก็จะทำให้นึกถึงสิ่งๆดีๆ สำหรับคนที่ชอบธรรมชาติแน่นอนว่าการถ่ายภาพเก็บไว้เป็นสิ่งที่เราจะทำได้โดยไม่ทำความเสียหายกับสิ่งแวดล้อม เหมือนอย่างการเก็บสิ่งของจากธรรมาชาติมาจากที่ของมัน ความสนุกของการถ่ายภาพธรรมชาติเป็นสิ่งที่จะทำให้เราสดชื่นละสภาพใจไปกับบรรยายกาศที่สวยงามรอบตัวเรา